Stad Antwerpen

Van UX, over architectuur, tot de front-end realisatie. Zonder design :-(.

De websites van de stedelijke cultuurcentra in Antwerpen waren begin 2021 aan vernieuwing toe. Zij wilden een hedendaags platform om de online communicatie te voeren en maken hiervoor gebruik maken van ACPaaS. Stad Antwerpen zocht een partner om voor vier grote cultuurcentra (CC Deurne, CC Berchem, CC De Kern en CC Merksem) wireframes te maken en de frontend te ontwikkelen op basis van ACPaaS UI en de desbetreffende huisstijl.

De betrokken cultuurcentra kregen elk een nieuwe huisstijl, ontwikkeld door 4 afzonderlijke grafische bureau’s. De vernieuwing van de huisstijl en de websites is het logische antwoord op een nieuwe bovenlokale positionering voor de vier stedelijke cultuurcentra. Doordat zij over een schouwburg beschikken, oefenen ze een grotere aantrekkingskracht uit dan de andere cultuur- en ontmoetingscentra in Antwerpen.

Elk van de 4 cultuurcentra had z’n eigenheid en doelpubliek, dit moest ook meegenomen worden in de UX-oefening.

De opdracht

  • Een informatiearchitectuur uitwerken en wireframes ontwikkelen op basis van workshops met de schouwburgen
  • De wireframes laten valideren door het A-stad team op technische haalbaarheid (Digipolis) – Frontend & informatiearchitectuur
  • Overdracht van de wireframes naar de huisstijlagencies ter voorbereiding van high-fidelity mockups.
  • Validatie en screening van de high-fidelity mockups op technische haalbaarheid én WCAG-compliancy.
  • Technische uitwerking van de front-end op basis van de mockups.
Van UX, over architectuur, tot de front-end realisatie. Zonder design :-(.

Het resultaat

Vanuit het eerste deel van de opdracht werden 4 Service Design-documenten opgemaakt met daarin een doelgroepanalyse, de juiste focus functionaliteiten en alle secundaire requirements. Daarbovenop werden voor elk cultuurhuis wireframes opgemaakt van alle te ontwikkelen pagina’s, met verhoogde aandacht voor conversie én toegankelijkheid voor minderheidsgroepen (o.a senioren en allochtonen).

Voor 2 van de 4 cultuurhuizen werd de website ook al gelanceerd:
https://corso.be
https://schouwburgnoord.be/